Hero Image
28 mei 2024 - 30 mei 2024
Antwerpen, België
Climate Tech Forum 2024 & Economische missie Klimaattechnologie naar België
Let op: onderstaande informatie is uitsluitend bestemd voor Nederlandse deelnemers aan de economische missie

Economische missie Klimaattechnologie naar België
28 t/m 30 mei 2024

Bent u actief in klimaat- en energieneutrale bouw, zero-emissie stadslogistiek of in de waardeketen voor rijden en varen op waterstofEn zet u in op verduurzaming en digitalisering van deze sectoren?

Neem dan van 28 tot en met 30 mei 2024 deel aan de economische missie Klimaattechnologie naar België. Deze missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van de voorzitter van VNO-NCW (Ingrid Thijssen). 

Als onderdeel van deze missie vindt op woensdag 29 mei 2024 de tweede editie van het Climate Tech Forum plaats in Antwerpen. 

Tijdens deze missie verkent u de mogelijkheden die de Belgische markt biedt en maakt u kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen uw vakgebied. 

Registratie

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich registreren via de blauwe registratiebutton rechts van deze pagina. 

Let op:
Iedere deelnemer moet zich individueel registreren. 
Geen registratie betekent geen deelname.

Meer informatie: RVO-website

Doelgroep economische missie

De economische missie richt zich op Nederlandse organisaties die actief zijn in: 

 • de klimaat- en energie neutrale bouw;
 • zero-emissie stadslogistiek;
 • waardeketen rijden en varen op waterstof.

Per sector wordt een maatwerkprogramma geboden. De aandacht ligt op organisaties die innoveren en helpen bij de verduurzaming van hun sector. Meer specifiek kan dit gaan om:

 • toeleveranciers van fossielvrije bouwmaterialen, energiezuinige oplossingen, IoT (Internet of things)-sensoren en -apparaten voor energie- en gebouwbeheer;
 • bedrijven en aanbieders van zero-emissie mobiliteitsoplossingen;
 • de opwekking en toepassing van waterstof voor rijden en varen;
 • de ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen en technieken;
 • de vermindering van CO2-uitstoot in de drie sectoren;

Wij nodigen in het bijzonder vrouwelijke ondernemers, start-ups en kennisinstellingen uit om deel te nemen.

Waarom deelnemen?

Door aan deze missie deel te nemen:

 • vergroot u uw netwerk met belangrijke spelers op de Belgische markt en op Europees niveau;
 • krijgt u inzicht in ontwikkelingen in de Belgische markt voor klimaattechnologie in de bouw, mobiliteit en rijden en varen op waterstof;
 • doet u mee aan sectorspecifieke maatwerkprogramma's;
 • kunt u deelnemen aan professionele 1-op-1 matchmaking;
 • kunt u praten met Belgische publieke en private stakeholders over de toekomst van de sectoren en over oplossingen om die voor 2050 klimaatneutraal te maken;
 • ontdekt u uw marktkansen en onderzoekt u de mogelijkheden voor samenwerking;
 • kunt u nieuwe opdrachtgevers ontmoeten.

Deelnemers aan eerdere missies geven aan dat zij door de missie in contact zijn gekomen met potentiële zakenpartners, marktkansen hebben verkend en hun kennis over de markt hebben vergroot.

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie over de economische missie is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Registratie
Gesloten sinds 27 mei 2024
Plaats
Antwerpen, België
Georganiseerd door
Deelnemers
België 140
Nederland 88
Totaal 228
Profile views
Before event 1047
After event 63
Total 1110